Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
previous arrow
next arrow
Slider

golf glede

Arbeidet for å få områder med svak gressetablering bærekraftige pågår for fullt. Banesjefen ber spillerne om hjelp.

Vi har nå snart rundet 14 dager med spill etter baneåpningen 17. mai. Det er gledelig å se aktivitetsnivået som finner sted på Bogstad nå, men samtidig ganske utfordrende når vi parallelt med daglig vedlikehold skal rehabilitere betydelige vinterskader på fairway og i rough-arealer. Dette er en tidkrevende jobb som kommer til å ta tid siden vi er nødt til å gjennomføre flere gjentakelser med hjelpesåing før vi kan forvente fullverdig gressdekning av alle spilleflater. Vi håper at det vi har sådd får en sjanse til å etablere seg parallelt med stort spilletrykk.  All erfaring viser at dette er en krevende tålmodighetsprøve.

Flytt ballen bort fra områder med dårlig gressetablering

Derfor ber jeg alle om å bidra i form av å ta hensyn ved spill på områder som visuelt sett ser fine ut, men som fortsatt er tynne. Ikke gå eller tråkk på disse områdene unødvendig. Flytt ballen bort til områder med bedre etablert gress. Klarer alle å bidra vil prosessen med å reetablere gresset gå mye raskere. På forhånd takk.

I dagene og ukene som kommer er planen å fortsette å støtte svake områder i kombinasjon med å tilføre næring og vann i små doser. Det innebærer at det vil foregå dagvanning som i perioder kan påvirke spilleopplevelsen. Vi beklager dette men det er nødvendig.
I mellomtiden får vi glede oss over at det forebyggende arbeidet vi nedla gjennom vinteren med å fjerne is og slaps fra greener, forgreener og teesteder har gitt oss et positivt utgangspunkt for videre progresjon for gode spilleopplevelser.

Store arrangementer står snart for tur

Sesongen skrider fort frem og store sportslige begivenhetene står snart for tur; The International Throphy, Old Boys Championship og sesongens kanskje største sportslige høydepunkt European Young Masters.Vi gleder oss til å være vertskap for dette mangfold av turneringer.

Arbeid de kommende ukene

I ukene som kommer vil vår tid gå med til å bygge finish på alle områder på banen, samt gjennomføre noen tyngre vedlikeholdsinnsatser på spilleflatene på banen.

Dvs:

  • Både greener, teesteder og fairwayer vil bli luftet/hjelpesådd og sanddresset. Disse arbeidene er viktig for at vi skal kunne levere god kvalitet gjennom hele sesongen.
  • Greenhastigheten vil trimmes ytterligere frem mot turneringene. Hastigheten vil økes gradvis fra dagens nivå på ca. 8,5 til 9,2 og videre opp til 10 fot til de største begivenhetene. Vi er nødt til å ta litt værforbehold om hvor langt vi kan løfte hastigheten. Den siste hastigheten hentes gjennom tromling/rulling av greenflaten i tillegg til vanlig klipp. Vi er avhengig av oppholdsvær vis ikke blir slitasjen for stor og kvaliteten vil falle i etterkant av turneringen(e) noe vi ikke er villig til å ofre på vegne av våre medlemmer. Vi må finne balansegangen mellom det ekstreme og en fornuftig økonomisk forvaltning. 
  • Den visuelle presentasjonen av greener, teesteder, fairway, semiruff og ruff vil bli ytterligere vektlagt i takt med at vi for etablert tettere gress bestand på alle arealer.  Dvs. at vi klipper i et gitt mønster som fremhever klippelinjene sterkere og definisjonen mellom de ulike klippehøydene på fairway, semiruff og ruff blir mer synlige. I korte trekk får man dette gjennom å øke klippefrekvensen ytterligere fra dagens nivå i kombinasjon med et spisset gjødslingsprogram som fremmer det estetiske.
  • Veier, trallestier, sprinklerhoder, bunkerkanter, sidevannshinder, klubbhusområde, blomsterbed, steingjerder og områdene rundt trær vil bli vedlikeholdt slik at alt ser fint ut.

Dette innebærer mye ekstra arbeid for hele avdelingen i ukene og månedene som kommer.

Vi gleder oss til veien videre selv om utgangspunktet har gitt oss noen ekstra utfordringer så skal vi gjøre alt for at kvaliteten og finishen blir så bra som mulig.

Håper ellers at våre medlemmer og gjester får mange fine golfrunder og at alle bidrar med å ta vare på våre felles verdier gjennom å sørge for alltid å reparere nedslagsmerker, samt legge på plass oppslått torv. Det er helt avgjørende for at banen på Bogstad skal være et fantastisk sted å være.

På forhånd takk for hjelpen.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider