Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
previous arrow
next arrow
Slider

golf glede

Årets vinter ser ut til å bli snøfattig og uforutsigbar. I perioden frem til nå, inkl. november og desember, har vi gjennomført flere runder for å fjerne slush og vann.

Januar har historisk sett vært en nøkkelmåned med tanke på hvordan overvintringen kan forventes å bli. Slik ser det ut til å bli også i år. Under bakken har vi hatt ca. 20-30 cm. tele og over bakken har det vært store temperatursvingninger med regn, litt snø og snøsmelting, med isdannelse som resultat. Det er en kritisk grense på 90-120 dager, litt avhengig av gressart, før dødelige gasser dannes og tar knekken på gresset. Vi slapp is i desember og det er positivt sett i forhold til den kritiske maksimale lengden på isdekket. Jo færre dager under is, jo større er sjansene for en god vinteroverlevelse med små vinterskader og en tidlig baneåpning som bonus. Noe vinterskader må vi alltid regne med uansett hvor mye forbyggende arbeid vi legger ned. Banen var nesten isfri 3. januar, men kombinasjonen 5 cm. snø og 20-30 mm. regn de påfølgende dagene på telet mark har gitt oss et islag på ca. 1-2 cm. over mesteparten av banen. Iherdig innsats fra alt tilgjengelig personal fra alle avdelinger i klubben bidro positivt til at istykkelsen ikke fortsatte å vokse i denne perioden. Utsikt hull 11

Vi er spente på fortsettelsen og vi vil gjøre alt for å sikre at det ikke bygger seg opp mer is enn hva vi klarer å fjerne når tiden er inne.  Det ser greit ut nå så lenge vi har tele i bakken. Det bidrar til stabilitet og hindrer biologisk aktivitet som kan bidra til sopp eller kjemiske skader på gresset under isen. Vi vil fortløpende vurdere ytterligere tiltak med fjerning av snø og is gjennom bruk av evt. aktivt kull som verktøy. Dette blir trolig først aktuelt i overgangen februar/mars da vi er avhengig av solenergi for rask nedsmelting av isen. I tiden frem til da blir det å overvåke og evt. fjerne snø i flere omganger.

Forberedelser til sesongen

Ved siden av alle administrative oppgaver som planlegging, personalarbeid, bestilling av varer etc. går alle de rutinemessige oppgavene som snørydding, strøing og vedlikehold av maskiner, banemateriell og bygninger som planlagt. Vi har hatt gode prosesser på ting som er blitt avdekket som “forbedringspotensialer” etter vår sesongevaluering som ble gjennomført for alle klubbens avdelinger inkl. pro shop og restaurant i november i fjor. Her ble det utarbeidet en handlingsplan med konkrete satsingsområder for sesongen 2017.  Selv om det meste er bra vil det alltid være rom for utvikling. Det er det som skaper motivasjon og inspirasjon til stadig å søke forbedringer til fellesskapets beste.  

Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen sist høst gjenstår det noe arbeid før prosjektene kan ferdigstilles før baneåpning. Prosjektene krever en del planlegging med hensyn til logistikk grunnet gressleveranser etc. Dette gjelder spesielt nytt gress som skal legges på og rundt de nye tee 41-teestedene som ble bygget ferdig før jul på hull 10, 11, 12, 14, 15 og 17. Videre skal det legges ferdiggress på nye områder som er drenert i randsonene til venstre for fairway 1 og til høyre for fairway 15 nede i landingssone 2 mot fairway 4. Videre skal det legges gress nede ved steinmuren i forkant av green 16 etter at muren er blitt rettet opp. Det dreier seg om ca.1500 m2 gress til rough og 500 m2 gress til tee/fairway.
Vi må også ferdigstille det igangsatte greenbunker-prosjektet på hull 16.

Status personal

Kontinuiteten på de faste ansatte i baneavdelingen er bra, men noen nye fjes blir å se til sesongstart av de sesongansatte. Det blir spennende å utvikle og integrere nye mennesker inn i avdelingen.
Vinteren er også brukt til videre skolering og påfyll av kunnskap gjennom deltagelse på diverse fagseminarer og gresskurs. Vi har som målsetting å ligge foran i utviklingen både på kunnskap og på leveranse av gode golfopplevelser for våre medlemmer og gjester.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt god vinter med noen fine skiturer i påvente av ny golfsesong.

Vi går en spennende vår i møte.

Vennlig hilsen John Riiber

IMG0305forminsket
IMG0301forminsket
IMG0293forminsket
IMG0297forminsket

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider