Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
previous arrow
next arrow
Slider

golf glede

Det har vært en tøff vinter for banen og været de kommende ukene vil være helt avgjørende for når den kan åpnes for spill.

Vi har nedlagt mye arbeid de siste ukene for å ivareta anlegget etter en tøff vinter med til dels store isbrannskader på spesielt fairway og ruffarealene. Vi har forsert arbeidene ute, og arbeidet 7 dagers uker, for å prøve å minimere skader. Når det gjelder greener og teesteder ser det etter forholdene relativt positivt ut. Vi tror at utgangspunktet er bærekraftig gitt at vi får vårtemperaturer som kan gi oss en forventet progresjon fremover. Vi håper med det å slippe å måtte bytte ut gress i stor skala, men noe blir det uansett.

Skadeterskelen på fairwayene er det for tidlig å ha noen bastant mening om ennå. I løpet av de kommende ukene, med forhåpentligvis økende temperaturer frem mot dugnaden den 22. april, få svar på hvordan overvintringen har gått med de svarte og lysebrune områdene (med litt grønnskjær i) som har blitt hardest rammet av vann og is.  Utviklingen fremover vil således bli helt avgjørende for når det er mulig å åpne banen for spill. Pr. i dag er det fortsatt is på Bogstadvannet, og tele på ca. 20 cm nede i sandprofilen på fairwayene. Knoppene på trærne har fortsatt ikke skutt ut enda. Det indikerer at jord- og lufttemperaturen fortsatt er for lav til å kunne forvente progresjon i gressetableringen.

Baneåpning

Jeg har dessverre ingen tro på noen tidlig baneåpning i år. Dersom vi får en bærekraftig utvikling, heller jeg mot en normal åpning rundt helgen 13.-14. mai. Vi må ta tiden til hjelp og krysse fingrene for at prosessene går fortere enn jeg tror. Ingen ting hadde vært hyggeligere en at magefølelsen min er feil. Uansett - mer informasjon kommer så fort vi vet noe mer.

Mye arbeid gjenstår

Vi er fortsatt inne i en veldig hektisk periode på banen. Mye arbeid skal utføres på mange områder før baneåpning. Sen påske gjør ikke situasjonen noe enklere. Vi mister mange dager produksjon på det, men vi har ansatte som jobber gjennom påsken for å sikre de viktigste tingene.

Følgende arbeider er utført etter siste banestatus.

 • Vanningsanlegget ble igangsatt 23. mars. Vanning av alle arealer er fortsatt høyeste prioritet i det forebyggende mot uttørking. Dette er fortsatt en stor utfordring å få til det, da det fortsatt er tele i bakken mange steder. Det innebærer mye håndvanning med slanger.
 • Lagt ut duker på greener og teesteder for å sikre en jevnere gjennomsnittstemperatur samt forebygge evt. frysetørring av gresset.
 • Gjødslet greener, teesteder og fairwayer med «lette» vårpakker.
 • Hjelpesådd og dresset greener.
 • Luftet og hjelpesådd teesteder.
 • Hjelpesådd alle fairwayer i tillegg er alle svarte områder rundt sluk hvor vann har stått blitt luftet og hjelpesådd ekstra.
 • Satt ut div. bane utstyr og grunnmerket banen.
 • Klargjort driving rangen, hengt opp nett og fjernet snø for å fremskynde smelting. Åpnet 8. april.
 • Veiene på banen er vedlikeholdt og jevnet ut etter vinteren og vårens  erosjonsskader.
 • Tatt inn alle gjerder rundt greener og teesteder.
 • Dekkskift er igangsatt, men to skiftsordning blir først iverksatt etter påske. Alle som ikke har skiftet eller booket tid må sørge for å få det utført så fort som mulig slik at vi kan få utnyttet alt banepersonell på banen. På forhånd takk.
 • Klargjort området bak steinmuren på hull 16 for ferdiggresslegging. Steinmuren ble rettet opp sist høst.
 • Ny og gammel bunker er bygget og renovert på hull 16. Begge er ferdigstilt med cappillary concrete og klargjort for fylling av ny bunkersand.
 • Faset inn personell i takt med økende aktivitet. Høyt aktivitetsnivå mye tidligere enn normalt.

Kommende uker vil vi fokusere på følgende oppgaver utover normale driftsrutiner:

 • Det skal legges ferdiggress på de områder som er blitt tilleggsdrenert til venstre for fairway 1 og til høyre for fairway 15.
 • Videre skal det legges ferdiggress på følgende nye Tee 41 teesteder: hull 10, 11, 12, 14, 15 og 17.
 • Det skal fortløpende byttes ut noe greengress på flekker etter mekaniske skader som har kommet ifb. med fjerning av snø og is.
 • Fortsette prosessen med å blåse og fjerne kvist fra alle banens arealer.
 • Fortsette å sette ut resten av baneutstyr og gjerder.
 • Klargjøre bunkerne til spill.
 • Gjødsle alle arealer fortløpende etter behov.
 • Forberede dugnad lørdag 22. april.

Håper ellers at alle har en vis forståelse for at overvintringen har gitt oss noen ekstra utfordringer som må ivaretas før vi kan bestemme tidspunkt for en forsvarlig baneåpning.  Vi kan ikke gjøre noe med naturens gang og telen i bakken. Det ligger fortsatt is på Bogstadvannet. De fleste av banene sør for oss, som normalt åpner 3-4 uker før oss, har så vidt åpnet, men med svært varierende kvalitet.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider